"Vedno znova iščemo pogovore z našimi bližnjimi, kajti pogovor je edini most med ljudmi." Albert Camus