Pomoč brezdomnim in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva

  Izvajalka programa: Simona Verstovšek Tel.: 059 694 028 GSM: 030 611 233 Program je namenjen: brezdomnim osebam in tistim, ki jim brezdomnost zaradi različnih razlogov neposredno grozi, dolgotrajno brezposelnim, dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči, vsem, ki jih je revščina že hudo prizadela oziroma se z njo iz meseca v mesec komajda spopadajo. Oblike pomoči … Continue reading Pomoč brezdomnim in ostalim rizičnim skupinam prebivalstva